Comités

 

FEDERACION GALEGA DE TIRO OLIMPICO

COMITÉS

 

 • Comité Técnico de Adestradores
  • Presidente: Arturo Rodruiguez Lorenzo
  • Vocal: Jesús Golmar Failde
  • Vocal: José Manuel Paz Gil
  • Secretario: Patricia Gómez Gesto.
 • Comité Técnico de Prato
  • Presidente: Victor Manuel Dominguez Gesto
  • Vocal: Juan José Casabella Arias 
  • Vocal: Roberto Pazos Sánchez 
  • Secretario: Leticia del Valle Álvarez
 • Comité Técnico de Precisión
  • Presidente: Julian Vigara
  • Vocal: Guillermo Cosque Paños 
  • Vocal: José Montero Antelo
  • Vocal: María José Ferreiro Prieto
  • Secretario: Leticia del Valle Álvarez
 • Comité Técnico de Percorridos de Tiro
  • Presidente: Alejandro Freire Silva
  • Vocal: Federico Landaeta Sosa
  • Vocal: José Ríos Córcoles 
  • Secretario: Patrícia Gómez Gesto
 • Comité Técnico de Xuíces Árbitros
  • Presidente: José Manuel Alvarez López
  • Vocal: José Manuel Garrido
  • Vocal: Beatriz Cristina Pousa Martínez.
  • Secretario: Leticia del Valle Álvarez
 • Xulgado de Apelación
  • Presidente: Daniel Álvarez Pérez     
  • Vocal: José Manuel García Mendez
  • Vocal: Joaquín Menendez Aneiros
  • Vocal: Manuel Martinez Figueiras
  • Secretario: Patricia Gómez Gesto