Xunta Directiva

 

FEDERACION GALEGA DE TIRO OLIMPICO


XUNTA DIRECTIVA

  

Presidente:

            D. Angel Blas Paz Díaz.

Vicepresidente de Prato:

            D. Manuel Rodríguez Reboredo.

Vicepresidente de Precisión:

            D. Antonio Escudero Leal.

Delegados Provinciais:

A Coruña:                 D. José Manuel Zas Cabarcos.

Lugo:                         Dona Isabel López Carballeira.

Ourense:                  D. José Antonio Palomanes López.

Pontevedra:            D. Jesús Golmar Failde.

Vogais Modalidade de Prato:

D. Angel Calvo Abad.

D. Vicente Quiroga Figueroa.

Vogais Modalidade de Precisión:

D. José María Fajardo de Andrade Schachter.

D. Julián Vigara Díaz.

Tesoureiro:

D. Sergio González López.

Secretaria Xeral:

Dona Leticia del Valle Alvarez.