Actividade Social - Adestramentos Controlados de clubes 2020

Calendario de Adestramentos Controlados de Clubes

(Validos como actividade deportiva para a Renovación da Licenza de Armas “F” de 3ª Clase)

 

A CORUÑA

LUGO

OURENSE

PONTEVEDRA