Actividade Autonómica Social OURENSE 2020

VÁLIDA PARA A RENOVACIÓN DA LICENZA DE ARMAS “F” DE  2ª  E  3ª CLASE

(EXCEPTO AS MODALIDADES DE AIRE COMPRIMIDO E AVANCARGA)

ACTIVIDADE DEPORTIVA AUTONÓMICA SOCIAL - OURENSE

DATA

MODALIDADE

INSTALACIONS

ORGANIZADOR

04/01/2020

PISTOLA AIRE

C. T. O. EIROAS

C. T. O. EIROAS

04/01/2020

CARABINA AIRE

C. T. O. EIROAS

C. T. O. EIROAS

05/01/2020

PISTOLA AIRE

C. T. O. EIROAS

C. T. O. EIROAS

05/01/2020

CARABINA AIRE

C. T. O. EIROAS

C. T. O. EIROAS

11/01/2020

FCLASS 50  (FTR, OPEN)

C. T. O. EIROAS

C. T. O. EIROAS

08/02/2020

FCLASS 50  (FTR, OPEN)

C. T. O. EIROAS

C. T. O. EIROAS

09/02/2020

PISTOLA ESTANDAR

C. T. O. EIROAS

C. T. O. EIROAS

09/02/2020

CARABINA AIRE

C. T. O. EIROAS

C. T. O. EIROAS

09/02/2020

PISTOLA AIRE

C. T. O. EIROAS

C. T. O. EIROAS

07/03/2020

PISTOLA AIRE

C. T. O. EIROAS

C. T. O. EIROAS

07/03/2020

CARABINA AIRE

C. T. O. EIROAS

C. T. O. EIROAS

08/03/2020

PISTOLA AIRE

C. T. O. EIROAS

C. T. O. EIROAS

08/03/2020

CARABINA AIRE

C. T. O. EIROAS

C. T. O. EIROAS

04/07/2020

PISTOLA AIRE

C. T. O. EIROAS

C. T. O. EIROAS

04/07/2020

CARABINA AIRE

C. T. O. EIROAS

C. T. O. EIROAS

05/07/2020

PISTOLA AIRE

C. T. O. EIROAS

C. T. O. EIROAS

05/07/2020

CARABINA AIRE

C. T. O. EIROAS

C. T. O. EIROAS

12/07/2020

CARABINA AIRE

C. T. O. EIROAS

C. T. O. EIROAS

12/07/2020

PISTOLA AIRE

C. T. O. EIROAS

C. T. O. EIROAS

12/07/2020

PISTOLA ESTANDAR

C. T. O. EIROAS

C. T. O. EIROAS

05/09/2020

PISTOLA AIRE

C. T. O. EIROAS

C. T. O. EIROAS

05/09/2020

CARABINA AIRE

C. T. O. EIROAS

C. T. O. EIROAS

06/09/2020

PISTOLA AIRE

C. T. O. EIROAS

C. T. O. EIROAS

06/09/2020

CARABINA AIRE

C. T. O. EIROAS

C. T. O. EIROAS

31/10/2020

PISTOLA AIRE

C. T. O. EIROAS

C. T. O. EIROAS

31/10/2020

CARABINA AIRE

C. T. O. EIROAS

C. T. O. EIROAS

01/11/2020

PISTOLA AIRE

C. T. O. EIROAS

C. T. O. EIROAS

01/11/2020

CARABINA AIRE

C. T. O. EIROAS

C. T. O. EIROAS

07/11/2020

FCLASS 50  (FTR, OPEN)

C. T. O. EIROAS

C. T. O. EIROAS

29/11/2020

PISTOLA ESTANDAR

C. T. O. EIROAS

C. T. O. EIROAS

19/12/2020

FCLASS 50  (FTR, OPEN)

C. T. O. EIROAS

C. T. O. EIROAS

20/12/2020

PISTOLA AIRE

C. T. O. EIROAS

C. T. O. EIROAS

20/12/2020

CARABINA AIRE

C. T. O. EIROAS

C. T. O. EIROAS

20/12/2020

PISTOLA ESTANDAR

C. T. O. EIROAS

C. T. O. EIROAS