Actividade Autonómica Social A CORUÑA 2020

VÁLIDA PARA A RENOVACIÓN DA LICENZA DE ARMAS “F” DE  2ª  E  3ª CLASE

(EXCEPTO AS MODALIDADES DE AIRE COMPRIMIDO E AVANCARGA)

ACTIVIDADE DEPORTIVA AUTONÓMICA SOCIAL - CORUÑA

DATA

MODALIDADE

INSTALACIONS

ORGANIZADOR

05/01/2020

PISTOLA ESTANDAR

C. T. O. LARACHA

C. T. O. LARACHA

05/01/2020

PISTOLA 9 MM

C.T.O. SANTIAGO

C.T.O. SANTIAGO

06/01/2020

PISTOLA AIRE

C.T.O. SANTIAGO

C.T.O. SANTIAGO

06/01/2020

CARABINA AIRE

C.T.O. SANTIAGO

C.T.O. SANTIAGO

12/01/2020

PISTOLA FUEGO CENTRAL

C. T. O. EL CASTRO

C. T. O. EL CASTRO

12/01/2020

PISTOLA 9 MM

C. T. O. LARACHA

C. T. O. LARACHA

12/01/2020

PISTOLA 9 MM

PENA DA REVOLTA

PENA DA REVOLTA

18/01/2020

PISTOLA AIRE

C. T. O. LARACHA

C. T. O. LARACHA

18/01/2020

CARABINA AIRE

C. T. O. LARACHA

C. T. O. LARACHA

19/01/2020

PISTOLA ESTANDAR

C. T. O. EL CASTRO

C. T. O. EL CASTRO

19/01/2020

PISTOLA ESTANDAR

C.T.O. SANTIAGO

C.T.O. SANTIAGO

24-26/01/20

FCLASS 300M.,600,800 Y 900 YDS

C.T.M. PARGA

AGARTO

26/01/2020

PISTOLA AIRE

C.T.O. SANTIAGO

C.T.O. SANTIAGO

26/01/2020

CARABINA AIRE

C.T.O. SANTIAGO

C.T.O. SANTIAGO

02/02/2020

PISTOLA FUEGO CENTRAL

PENA DA REVOLTA

PENA DA REVOLTA

09/02/2020

PISTOLA FUEGO CENTRAL

C. T. O. EL CASTRO

C. T. O. EL CASTRO

09/02/2020

PISTOLA FUEGO CENTRAL

C. T. O. LARACHA

C. T. O. LARACHA

09/02/2020

PISTOLA DEPORTIVA DAMAS

C. T. O. LARACHA

C. T. O. LARACHA

09/02/2020

PISTOLA FUEGO CENTRAL

C.T.O. SANTIAGO

C.T.O. SANTIAGO

15/02/2020

PISTOLA AIRE

C. T. O. LARACHA

C. T. O. LARACHA

15/02/2020

CARABINA AIRE

C. T. O. LARACHA

C. T. O. LARACHA

16/02/2020

PISTOLA ESTANDAR

C. T. O. EL CASTRO

C. T. O. EL CASTRO

16/02/2020

PISTOLA 9 MM

C.T.O. SANTIAGO

C.T.O. SANTIAGO

16/02/2020

PISTOLA 9 MM

PENA DA REVOLTA

PENA DA REVOLTA

21-23/02/20

FCLASS 300M.,600,800 Y 900 YDS

C.T.M. PARGA

AGARTO

23/02/2020

PISTOLA ESTANDAR

C.T.O. SANTIAGO

C.T.O. SANTIAGO

01/03/2020

PISTOLA AIRE

C.T.O. SANTIAGO

C.T.O. SANTIAGO

01/03/2020

CARABINA AIRE

C.T.O. SANTIAGO

C.T.O. SANTIAGO

01/03/2020

PISTOLA DEPORTIVA DAMAS

PENA DA REVOLTA

PENA DA REVOLTA

08/03/2020

PISTOLA FUEGO CENTRAL

C. T. O. EL CASTRO

C. T. O. EL CASTRO

08/03/2020

PISTOLA 9 MM

C. T. O. LARACHA

C. T. O. LARACHA

08/03/2020

ARMAS HISTORICAS (KUCHEN., MARIETTE, D. MALSON, VETTERLI)

C.T.O. SANTIAGO

C.T.O. SANTIAGO

08/03/2020

PISTOLA ESTANDAR

PENA DA REVOLTA

PENA DA REVOLTA

15/03/2020

PISTOLA ESTANDAR

C. T. O. EL CASTRO

C. T. O. EL CASTRO

15/03/2020

PISTOLA 9 MM

PENA DA REVOLTA

PENA DA REVOLTA

19/03/2020

PISTOLA FUEGO CENTRAL

C.T.O. SANTIAGO

C.T.O. SANTIAGO

21/03/2020

PISTOLA AIRE

C. T. O. LARACHA

C. T. O. LARACHA

21/03/2020

CARABINA AIRE

C. T. O. LARACHA

C. T. O. LARACHA

22/03/2020

PISTOLA 9 MM

C. T. O. EL CASTRO

C. T. O. EL CASTRO

22/03/2020

PISTOLA 9 MM

C.T.O. SANTIAGO

C.T.O. SANTIAGO

22/03/2020

PISTOLA 9 MM

PENA DA REVOLTA

PENA DA REVOLTA

29/03/2020

CARABINA TENDIDO

C. T. O. EL CASTRO

C. T. O. EL CASTRO

29/03/2020

PISTOLA LIBRE

C. T. O. EL CASTRO

C. T. O. EL CASTRO

29/03/2020

ARMAS HISTORICAS (KUCHEN., MARIETTE, D. MALSON, VETTERLI)

C.T.O. SANTIAGO

C.T.O. SANTIAGO

29/03/2020

PISTOLA ESTANDAR

S. T. O. A REGA

S. T. O. A REGA

05/04/2020

PISTOLA ESTANDAR

C. T. O. LARACHA

C. T. O. LARACHA

09-12/04/20

FCLASS 300M.,600,800 Y 900 YDS

C.T.M. PARGA

AGARTO

12/04/2020

PISTOLA ESTANDAR

C.T.O. SANTIAGO

C.T.O. SANTIAGO

12/04/2020

PISTOLA FUEGO CENTRAL

C. T. O. EL CASTRO

OS CENTOLOS

12/04/2020

PISTOLA DEPORTIVA DAMAS

C. T. O. EL CASTRO

OS CENTOLOS

18/04/2020

PISTOLA AIRE

C. T. O. LARACHA

C. T. O. LARACHA

18/04/2020

CARABINA AIRE

C. T. O. LARACHA

C. T. O. LARACHA

18/04/2020

RECORRIDOS DE TIRO IPSC Y ESCOPETA

PENA DA REVOLTA

PENA DA REVOLTA

19/04/2020

PISTOLA ESTANDAR

C. T. O. EL CASTRO

C. T. O. EL CASTRO

19/04/2020

PISTOLA 9 MM

C.T.O. SANTIAGO

C.T.O. SANTIAGO

26/04/2020

PISTOLA 9 MM

C. T. O. EL CASTRO

C. T. O. EL CASTRO

01/05/2020

PISTOLA ESTANDAR

C.T.O. SANTIAGO

C.T.O. SANTIAGO

02/05/2020

PISTOLA ESTANDAR

PENA DA REVOLTA

PENA DA REVOLTA

10/05/2020

PISTOLA FUEGO CENTRAL

C. T. O. EL CASTRO

C. T. O. EL CASTRO

10/05/2020

PISTOLA 9 MM

PENA DA REVOLTA

PENA DA REVOLTA

16/05/2020

PISTOLA AIRE

C. T. O. LARACHA

C. T. O. LARACHA

16/05/2020

CARABINA AIRE

C. T. O. LARACHA

C. T. O. LARACHA

16/05/2020

PISTOLA LIBRE

C.T.O. SANTIAGO

C.T.O. SANTIAGO

17/05/2020

PISTOLA ESTANDAR

C. T. O. EL CASTRO

C. T. O. EL CASTRO

17/05/2020

PISTOLA DEPORTIVA DAMAS

PENA DA REVOLTA

PENA DA REVOLTA

21/05/2020

PISTOLA FUEGO CENTRAL

C.T.O. SANTIAGO

C.T.O. SANTIAGO

22-24/05/20

FCLASS 300M.,600,800 Y 900 YDS

C.T.M. PARGA

AGARTO

24/05/2020

PISTOLA 9 MM

C. T. O. EL CASTRO

C. T. O. EL CASTRO

24/05/2020

PISTOLA FUEGO CENTRAL

C. T. O. LARACHA

C. T. O. LARACHA

24/05/2020

PISTOLA DEPORTIVA DAMAS

C. T. O. LARACHA

C. T. O. LARACHA

30/05/2020

PISTOLA LIBRE

C.T.O. SANTIAGO

C.T.O. SANTIAGO

31/05/2020

CARABINA TENDIDO

C. T. O. EL CASTRO

C. T. O. EL CASTRO

31/05/2020

PISTOLA LIBRE

C. T. O. EL CASTRO

C. T. O. EL CASTRO

06/06/2020

PISTOLA FUEGO CENTRAL

C.T.O. SANTIAGO

C.T.O. SANTIAGO

06/06/2020

PISTOLA ESTANDAR

PENA DA REVOLTA

PENA DA REVOLTA

14/06/2020

PISTOLA FUEGO CENTRAL

C. T. O. EL CASTRO

C. T. O. EL CASTRO

14/06/2020

PISTOLA 9 MM

C.T.O. SANTIAGO

C.T.O. SANTIAGO

20/06/2020

PISTOLA AIRE

C. T. O. LARACHA

C. T. O. LARACHA

20/06/2020

CARABINA AIRE

C. T. O. LARACHA

C. T. O. LARACHA

21/06/2020

PISTOLA ESTANDAR

C. T. O. EL CASTRO

C. T. O. O PINAR

24/06/2020

PISTOLA VELOCIDAD

C.T.O. SANTIAGO

C.T.O. SANTIAGO

26-28/06/20

FCLASS 300M.,600,800 Y 900 YDS

C.T.M. PARGA

AGARTO

28/06/2020

PISTOLA 9 MM

C. T. O. EL CASTRO

C. T. O. EL CASTRO

04/07/2020

PISTOLA VELOCIDAD

C.T.O. SANTIAGO

C.T.O. SANTIAGO

05/07/2020

PISTOLA ESTANDAR

PENA DA REVOLTA

PENA DA REVOLTA

05/07/2020

PISTOLA ESTANDAR

S. T. O. A REGA

S. T. O. A REGA

12/07/2020

PISTOLA FUEGO CENTRAL

C. T. O. EL CASTRO

C. T. O. EL CASTRO

12/07/2020

PISTOLA ESTANDAR

C. T. O. LARACHA

C. T. O. LARACHA

18/07/2020

PISTOLA AIRE

C. T. O. LARACHA

C. T. O. LARACHA

18/07/2020

CARABINA AIRE

C. T. O. LARACHA

C. T. O. LARACHA

19/07/2020

PISTOLA ESTANDAR

C. T. O. EL CASTRO

C. T. O. EL CASTRO

19/07/2020

ARMAS HISTORICAS (KUCHEN., MARIETTE, D. MALSON, VETTERLI)

C.T.O. SANTIAGO

C.T.O. SANTIAGO

26/07/2020

PISTOLA 9 MM

C. T. O. EL CASTRO

C. T. O. EL CASTRO

26/07/2020

PISTOLA ESTANDAR

PENA DA REVOLTA

PENA DA REVOLTA

02/08/2020

PISTOLA ESTANDAR

C. T. O. LARACHA

C. T. O. LARACHA

09/08/2020

PISTOLA FUEGO CENTRAL

C. T. O. EL CASTRO

C. T. O. EL CASTRO

09/08/2020

PISTOLA DEPORTIVA DAMAS

C. T. O. EL CASTRO

C. T. O. EL CASTRO

15/08/2020

PISTOLA AIRE

C. T. O. LARACHA

C. T. O. LARACHA

15/08/2020

CARABINA AIRE

C. T. O. LARACHA

C. T. O. LARACHA

15/08/2020

PISTOLA ESTANDAR

PENA DA REVOLTA

PENA DA REVOLTA

16/08/2020

PISTOLA ESTANDAR

C. T. O. EL CASTRO

C. T. O. EL CASTRO

16/08/2020

PISTOLA FUEGO CENTRAL

C. T. O. LARACHA

C. T. O. LARACHA

16/08/2020

PISTOLA DEPORTIVA DAMAS

C. T. O. LARACHA

C. T. O. LARACHA

21-23/08/20

FCLASS 300M.,600,800 Y 900 YDS

C.T.M. PARGA

AGARTO

23/08/2020

PISTOLA 9 MM

C. T. O. EL CASTRO

C. T. O. EL CASTRO

30/08/2020

CARABINA TENDIDO

C. T. O. EL CASTRO

C. T. O. EL CASTRO

30/08/2020

PISTOLA LIBRE

C. T. O. EL CASTRO

C. T. O. EL CASTRO

30/08/2020

PISTOLA 9 MM

C. T. O. LARACHA

C. T. O. LARACHA

30/08/2020

PISTOLA DEPORTIVA DAMAS

PENA DA REVOLTA

PENA DA REVOLTA

06/09/2020

PISTOLA ESTANDAR

C. T. O. LARACHA

C. T. O. LARACHA

06/09/2020

PISTOLA LIBRE

C.T.O. SANTIAGO

C.T.O. SANTIAGO

11-13/09/20

FCLASS 300M.,600,800 Y 900 YDS

C.T.M. PARGA

AGARTO

13/09/2020

PISTOLA FUEGO CENTRAL

C. T. O. EL CASTRO

C. T. O. EL CASTRO

13/09/2020

PISTOLA ESTANDAR

C.T.O. SANTIAGO

C.T.O. SANTIAGO

13/09/2020

PISTOLA ESTANDAR

PENA DA REVOLTA

PENA DA REVOLTA

19/09/2020

PISTOLA AIRE

C. T. O. LARACHA

C. T. O. LARACHA

19/09/2020

CARABINA AIRE

C. T. O. LARACHA

C. T. O. LARACHA

20/09/2020

PISTOLA FUEGO CENTRAL

C.T.O. SANTIAGO

C.T.O. SANTIAGO

20/09/2020

PISTOLA ESTANDAR

C. T. O. EL CASTRO

OS CENTOLOS

27/09/2020

PISTOLA 9 MM

C. T. O. EL CASTRO

OS CENTOLOS

04/10/2020

ARMAS HISTORICAS (KUCHEN., MARIETTE, D. MALSON, VETTERLI)

C.T.O. SANTIAGO

C.T.O. SANTIAGO

09-12/10/20

FCLASS 300M.,600,800 Y 900 YDS

C.T.M. PARGA

AGARTO

11/10/2020

PISTOLA FUEGO CENTRAL

C. T. O. EL CASTRO

C. T. O. EL CASTRO

11/10/2020

PISTOLA ESTANDAR

C. T. O. LARACHA

C. T. O. LARACHA

11/10/2020

PISTOLA ESTANDAR

C.T.O. SANTIAGO

C.T.O. SANTIAGO

14/10/2020

PISTOLA 9 MM

PENA DA REVOLTA

PENA DA REVOLTA

17/10/2020

PISTOLA AIRE

C. T. O. LARACHA

C. T. O. LARACHA

17/10/2020

CARABINA AIRE

C. T. O. LARACHA

C. T. O. LARACHA

18/10/2020

PISTOLA ESTANDAR

C. T. O. EL CASTRO

C. T. O. EL CASTRO

23-24/10/20

RECORRIDOS DE TIRO

PENA DA REVOLTA

PENA DA REVOLTA

25/10/2020

PISTOLA 9 MM

C. T. O. EL CASTRO

C. T. O. EL CASTRO

25/10/2020

PISTOLA ESTANDAR

S. T. O. A REGA

S. T. O. A REGA

01/11/2020

PISTOLA ESTANDAR

C. T. O. LARACHA

C. T. O. LARACHA

01/11/2020

PISTOLA DEPORTIVA DAMAS

PENA DA REVOLTA

PENA DA REVOLTA

06-08/11/20

FCLASS 300M.,600,800 Y 900 YDS

C.T.M. PARGA

AGARTO

08/11/2020

PISTOLA FUEGO CENTRAL

C. T. O. EL CASTRO

C. T. O. EL CASTRO

08/11/2020

PISTOLA 9 MM

C. T. O. LARACHA

C. T. O. LARACHA

15/11/2020

PISTOLA ESTANDAR

C. T. O. EL CASTRO

C. T. O. EL CASTRO

15/11/2020

PISTOLA FUEGO CENTRAL

C.T.O. SANTIAGO

C.T.O. SANTIAGO

15/11/2020

PISTOLA FUEGO CENTRAL

S. T. O. A REGA

S. T. O. A REGA

21/11/2020

PISTOLA AIRE

C. T. O. LARACHA

C. T. O. LARACHA

21/11/2020

CARABINA AIRE

C. T. O. LARACHA

C. T. O. LARACHA

21/11/2020

RECORRIDOS DE TIRO ESCOPETA

PENA DA REVOLTA

PENA DA REVOLTA

22/11/2020

PISTOLA 9 MM

C. T. O. EL CASTRO

C. T. O. O PINAR

22/11/2020

PISTOLA AIRE

C.T.O. SANTIAGO

C.T.O. SANTIAGO

22/11/2020

CARABINA AIRE

C.T.O. SANTIAGO

C.T.O. SANTIAGO

22/11/2020

PISTOLA ESTANDAR

PENA DA REVOLTA

PENA DA REVOLTA

29/11/2020

ARMAS HISTORICAS (KUCHEN., MARIETTE, D. MALSON, VETTERLI)

C.T.O. SANTIAGO

C.T.O. SANTIAGO

04-06/12/20

FCLASS 300M.,600,800 Y 900 YDS

C.T.M. PARGA

AGARTO

06/12/2020

PISTOLA 9 MM

PENA DA REVOLTA

PENA DA REVOLTA

08/12/2020

PISTOLA ESTANDAR

C.T.O. SANTIAGO

C.T.O. SANTIAGO

12/12/2020

PISTOLA AIRE

C.T.O. SANTIAGO

C.T.O. SANTIAGO

12/12/2020

CARABINA AIRE

C.T.O. SANTIAGO

C.T.O. SANTIAGO

13/12/2020

PISTOLA FUEGO CENTRAL

C. T. O. EL CASTRO

C. T. O. EL CASTRO

13/12/2020

PISTOLA ESTANDAR

C. T. O. LARACHA

C. T. O. LARACHA

13/12/2020

PISTOLA 9 MM

C.T.O. SANTIAGO

C.T.O. SANTIAGO

13/12/2020

PISTOLA ESTANDAR

S. T. O. A REGA

S. T. O. A REGA

19/12/2020

PISTOLA AIRE

C. T. O. LARACHA

C. T. O. LARACHA

19/12/2020

CARABINA AIRE

C. T. O. LARACHA

C. T. O. LARACHA

19/12/2020

RECORRIDOS DE TIRO

PENA DA REVOLTA

PENA DA REVOLTA

20/12/2020

PISTOLA ESTANDAR

C. T. O. EL CASTRO

C. T. O. EL CASTRO

20/12/2020

PISTOLA ESTANDAR

C.T.O. SANTIAGO

C.T.O. SANTIAGO

25/12/2020

PISTOLA 9 MM

C.T.O. SANTIAGO

C.T.O. SANTIAGO

27/12/2020

PISTOLA 9 MM

C. T. O. EL CASTRO

C. T. O. EL CASTRO

29/12/2020

PISTOLA LIBRE

C. T. O. EL CASTRO

C. T. O. EL CASTRO

29/12/2020

CARABINA TENDIDO

C. T. O. EL CASTRO

C. T. O. EL CASTRO