Actividade Autonómica Social PONTEVEDRA 2019

 
 
 

VÁLIDA PARA A RENOVACIÓN DA LICENZA DE ARMAS “F” DE  2ª  E  3ª CLASE

(EXCEPTO AS MODALIDADES DE AIRE COMPRIMIDO E AVANCARGA)

 

DATA

MODALIDADE

LUGAR

ORGANIZADOR

09/02/2018

FCLASS RIMFIRE 50 MTS

PONTEVEDRA

CERNADIÑAS NOVAS

10/02/2018

ARMAS HISTORICAS (KUCHEN., MAR., D. MALSON, VET.)

PONTEVEDRA

CERNADIÑAS NOVAS

16/02/2018

CARABINA TENDIDO

PONTEVEDRA

CERNADIÑAS NOVAS

17/02/2018

PISTOLA LIBRE

PONTEVEDRA

CERNADIÑAS NOVAS

17/03/2018

PISTOLA 9 MM

PONTEVEDRA

CERNADIÑAS NOVAS

23/03/2018

PISTOLA ESTANDAR

PONTEVEDRA

CERNADIÑAS NOVAS

24/03/2018

PISTOLA ESTANDAR

PONTEVEDRA

CERNADIÑAS NOVAS

13/04/2018

FCLASS RIMFIRE 50 MTS

PONTEVEDRA

CERNADIÑAS NOVAS

21/04/2018

PISTOLA DEPORTIVA DONAS

PONTEVEDRA

CERNADIÑAS NOVAS

28/04/2018

PISTOLA FOGO CENTRAL

PONTEVEDRA

CERNADIÑAS NOVAS

11/05/2018

RECORRIDOS DE TIRO

PONTEVEDRA

CERNADIÑAS NOVAS

01/06/2018

CARABINA AIRE

PONTEVEDRA

CERNADIÑAS NOVAS

01/06/2018

PISTOLA AIRE

PONTEVEDRA

CERNADIÑAS NOVAS

08/06/2018

FCLASS RIMFIRE 50 MTS

PONTEVEDRA

CERNADIÑAS NOVAS

15/06/2018

CARABINA TENDIDO

PONTEVEDRA

CERNADIÑAS NOVAS

16/06/2018

ARMAS HISTORICAS (KUCHEN., MAR., D. MALSON, VET.)

PONTEVEDRA

CERNADIÑAS NOVAS

07/07/2018

PISTOLA LIBRE

PONTEVEDRA

CERNADIÑAS NOVAS

27/07/2018

FCLASS RIMFIRE 50 MTS

PONTEVEDRA

CERNADIÑAS NOVAS

14/09/2018

RECORRIDOS DE TIRO

PONTEVEDRA

CERNADIÑAS NOVAS

15/09/2018

PISTOLA DEPORTIVA DONAS

PONTEVEDRA

CERNADIÑAS NOVAS

15/09/2018

PISTOLA FOGO CENTRAL

PONTEVEDRA

CERNADIÑAS NOVAS

21/09/2018

ARMAS HISTORICAS (KUCHEN., MAR., D. MALSON, VET.)

PONTEVEDRA

CERNADIÑAS NOVAS

27/09/2018

CARABINA AIRE

PONTEVEDRA

CERNADIÑAS NOVAS

28/09/2018

PISTOLA AIRE

PONTEVEDRA

CERNADIÑAS NOVAS

29/09/2018

PISTOLA 9 MM

PONTEVEDRA

CERNADIÑAS NOVAS

05/10/2018

RECORRIDOS DE TIRO

PONTEVEDRA

CERNADIÑAS NOVAS

12/10/2018

FCLASS RIMFIRE 50 MTS

PONTEVEDRA

CERNADIÑAS NOVAS

23/11/2018

PISTOLA ESTANDAR

PONTEVEDRA

CERNADIÑAS NOVAS

24/11/2018

PISTOLA ESTANDAR

PONTEVEDRA

CERNADIÑAS NOVAS

07/12/2018

FCLASS RIMFIRE 50 MTS

PONTEVEDRA

CERNADIÑAS NOVAS

21/12/2018

CARABINA AIRE

PONTEVEDRA

CERNADIÑAS NOVAS

22/12/2018

PISTOLA AIRE

PONTEVEDRA

CERNADIÑAS NOVAS