Calendario de Probas para a obtención da licenza de armas tipo "F" de Terceira Categoría 2019

Os tiradores federados interesados en presentarse a  proba para a obtención da “Licenza de Armas de Concurso Tipo “F” “ deberán cumprir os seguintes requisitos:

  •  Estar en posesión da Licenza  Federativa do ano en curso.
  •  Levar federado un  mínimo de 2 meses  Inscribirse coa antelación suficiente, 10 días antes da data fixada para o examen,  na súa Delegación Provincial, establecéndose como hora de peche as 20,00 horas.
  •  Presentar no momento da inscrición o xustificante de abono , 40,00 € e o certificado de aptitude expedido por un club que dispoña das instalacións regulamentadas para realizar os adestramentos, no caso de non dispor destas, as certificacións de aptitude tamén deberán ser asinadas  polo presidente do Club onde se realizaron as prácticas de tiro.

 Os tiradores que xa tiveron licenza tipo “F”, cando  retornan a actividade deportiva  e unha vez dispoñan de licenza federativa, poderán  examinarse sen facer o curso de iniciación nin ter que esperar os dous meses. Deberán presentar o último permiso de armas , non podendo realizar o examen de non o ter caducado. Neste caso o interesado deberá solicitar, perante a súa intervención de armas,  a renuncia do permiso e unha vez obtida xa poderá  realizar o exame 

 Os aspirantes a obtención da licenza de armas tipo “F” que  presentandose o examen  por primeira vez  non consigan a puntuación mínima esixida daráselles unha segunda oportunidade sin ter que aboar  as taxas do examen. Tampouco  aboarán de novo as  taxas aqueles aspirantes que inscritos na proba non puideran asistir e houberan xustificado.

 

DATA

INSTALACIÓNS

LUGAR

PROVINCIA

02-03-19

C.T.O. LARACHA

LARACHA

A CORUÑA

09-03-19

CLUB EIROAS

OURENSE

OURENSE

11-03-19

COSTA LUCENSE

XOVE

LUGO

15-03-19

CLUB CERNADIÑAS NOVAS

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

15-03-19

REAL AEROCLUB

ROZAS

LUGO

21-03-19

CLUB CABE

MONFORTE

LUGO

04-04-19

CLUB SAN JUAN

SARRIA

LUGO

06-04-19

S.T.O. A REGA

ARTEIXO

A CORUÑA

13-04-19

PENA DA REVOLTA

AS PONTES

A CORUÑA

27-04-19

S.T.O. SANTIAGO

SANTIAGO

A CORUÑA

08-06-19

CLUB EIROAS

OURENSE

OURENSE

08-06-19

C.T.O. LARACHA

LARACHA

A CORUÑA

10-06-19

COSTA LUCENSE

XOVE

LUGO

14-06-19

CLUB CERNADIÑAS NOVAS

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

21-06-19

REAL AEROCLUB

ROZAS

LUGO

11-07-19

CLUB SAN JUAN

SARRIA

LUGO

18-07-19

CLUB CABE

MONFORTE

LUGO

13-09-19

CLUB CERNADIÑAS NOVAS

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

14-09-19

CLUB EIROAS

OURENSE

OURENSE

14-09-19

C.T.O. LARACHA

LARACHA

A CORUÑA

28-09-19

S.T.O. SANTIAGO

SANTIAGO

A CORUÑA

05-10-19

S.T.O. A REGA

ARTEIXO

A CORUÑA

10-10-19

CLUB SAN JUAN

SARRIA

LUGO

14-10-19

COSTA LUCENSE

XOVE

LUGO

19-10-19

PENA DA REVOLTA

AS PONTES

A CORUÑA

25-10-19

REAL AEROCLUB

ROZAS

LUGO

14-11-19

CLUB CABE

MONFORTE

LUGO

23-11-19

C.T.O. LARACHA

LARACHA

A CORUÑA

13-12-19

CLUB CERNADIÑAS NOVAS

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

14-12-19

CLUB EIROAS

OURENSE

OURENSE

19-12-19

CLUB CABE

MONFORTE

LUGO