Calendario de Probas para a obtención da licenza de armas tipo "F" de Terceira Categoría 2017

Os tiradores federados interesados en presentarse a  proba para a obtención da “Licenza de Armas de Concurso Tipo “F” “ deberán cumprir os seguintes requisitos:

  •  Estar en posesión da Licenza  Federativa do ano en curso.
  •  Levar federado un  mínimo de 2 meses  Inscribirse coa antelación suficiente, 10 días antes da data fixada para o examen,  na súa Delegación Provincial, establecéndose como hora de peche as 20,00 horas.
  •  Presentar no momento da inscrición o xustificante de abono , 40,00 € e o certificado de aptitude expedido por un club que dispoña das instalacións regulamentadas para realizar os adestramentos, no caso de non dispor destas, as certificacións de aptitude tamén deberán ser asinadas  polo presidente do Club onde se realizaron as prácticas de tiro.

 Os tiradores que xa tiveron licenza tipo “F”, cando  retornan a actividade deportiva  e unha vez dispoñan de licenza federativa, poderán  examinarse sen facer o curso de iniciación nin ter que esperar os dous meses. Deberán presentar o último permiso de armas , non podendo realizar o examen de non o ter caducado. Neste caso o interesado deberá solicitar, perante a súa intervención de armas,  a renuncia do permiso e unha vez obtida xa poderá  realizar o exame 

 Os aspirantes a obtención da licenza de armas tipo “F” que  presentandose o examen  por primeira vez  non consigan a puntuación mínima esixida daráselles unha segunda oportunidade sin ter que aboar  as taxas do examen. Tampouco  aboarán de novo as  taxas aqueles aspirantes que inscritos na proba non puideran asistir e houberan xustificado.

 

DATA

INSTALACIÓNS

LUGAR

PROVINCIA

25-03

S.D.HÍPICA

A CORUÑA

A CORUÑA

27-05

S.D.HÍPICA

A CORUÑA

A CORUÑA

29-07

LARACHA

LARACHA

A CORUÑA

28-10

LARACHA

LARACHA

A CORUÑA

01-04

CLUB PENA DA REVOLTA

AS PONTES

A CORUÑA

07-10

CLUB PENA DA REVOLTA

AS PONTES

A CORUÑA

22-04 **

C.T.O. SANTIAGO

SANTIAGO

A CORUÑA

16-09

C.T.O. SANTIAGO

SANTIAGO

A CORUÑA

02-03

CLUB CABE

MONFORTE

LUGO

10-03

REAL AEROCLUB

ROZAS

LUGO

27-03

COSTA LUCENSE

XOVE

LUGO

30-03

CLUB SAN JUAN

SARRIA

LUGO

15-06

CLUB CABE

MONFORTE

LUGO

23-06

REAL AEROCLUB

ROZAS

LUGO

26-06

COSTA LUCENSE

XOVE

LUGO

10-08

CLUB SAN JUAN

SARRIA

LUGO

07-10

CLUB CABE

MONFORTE

LUGO

16-10

COSTA LUCENSE

XOVE

LUGO

20-10

REAL AEROCLUB

ROZAS

LUGO

26-10

CLUB SAN JUAN

SARRIA

LUGO

11-02

CLUB EIROAS

OURENSE

OURENSE

20-05

CLUB EIROAS

OURENSE

OURENSE

23-09

CLUB EIROAS

OURENSE

OURENSE

03-12

CLUB EIROAS

OURENSE

OURENSE

10-03

CLUB CERNADIÑAS NOVAS

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

16-06

CLUB CERNADIÑAS NOVAS

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

15-09

CLUB CERNADIÑAS NOVAS

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

15-12

CLUB CERNADIÑAS NOVAS

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

** Cambio de datas