Calendario de Probas para a obtención da licenza de armas tipo "F" de Terceira Categoría 2015

Os tiradores federados interesados en presentarse a  proba para a obtención da “Licenza de Armas de Concurso Tipo “F” “ deberán cumprir os seguintes requisitos:

 -  

Estar en posesión da Licenza  Federativa do ano en curso.

 -  

Levar federado un  mínimo de 2 meses  Inscribirse coa antelación suficiente, 10 días antes da data fixada para o examen,  na súa Delegación Provincial, establecéndose como hora de peche as 20,00 horas.

 -  

Presentar no momento da inscrición o xustificante de abono , 40,00 € e o certificado de aptitude expedido por un club que dispoña das instalacións regulamentadas para realizar os adestramentos, no caso de non dispor destas, as certificacións de aptitude tamén deberán ser asinadas  polo presidente do Club onde se realizaron as prácticas de tiro.

 Os tiradores que xa tiveron licenza tipo “F”, cando  retornan a actividade deportiva  e unha vez dispoñan de licenza federativa, poderán  examinarse sen facer o curso de iniciación nin ter que esperar os dous meses. Deberán presentar o último permiso de armas , non podendo realizar o examen de non o ter caducado. Neste caso o interesado deberá solicitar, perante a súa intervención de armas,  a renuncia do permiso e unha vez obtida xa poderá  realizar o exame 

 Os aspirantes a obtención da licenza de armas tipo “F” que  presentandose o examen  por primeira vez  non consigan a puntuación mínima esixida daráselles unha segunda oportunidade sin ter que aboar  as taxas do examen. Tampouco  aboarán de novo as  taxas aqueles aspirantes que inscritos na proba non puideran asistir e houberan xustificado.

  

DATA

INSTALACIÓNS

LUGAR

PROVINCIA

14-02

CLUB EIROAS

OURENSE

OURENSE

07-03

LARACHA

ARTEIXO

A CORUÑA

13-03

REAL AEROCLUB

ROZAS

LUGO

13-03

CERNADIÑAS NOVAS

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

16-03

COSTA LUCENSE

XOVE

LUGO

21-03

SAN JUAN

SARRIA

LUGO

21-03

C.T.O. SANTIAGO

SANTIAGO

A CORUÑA

16-04

CLUB CABE

MONFORTE

LUGO

25-04

CLUB EIROAS

OURENSE

OURENSE

18-04

PENA DA REVOLTA

AS PONTES

A CORUÑA

14-05

CLUB SAN JUAN

SARRIA

LUGO

12-06

CERNADIÑAS NOVAS

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

20-06

LARACHA

ARTEIXO

A CORUÑA

22-06

COSTA LUCENSE

XOVE

LUGO

26-06

REAL AEROCLUB

ROZAS

LUGO

13-08

SAN JUAN

SARRIA

LUGO

12-09

CLUB EIROAS

OURENSE

OURENSE

17-09

CLUB CABE

MONFORTE

LUGO

18-09

CERNADIÑAS NOVAS

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

26-09

C.T.O. SANTIAGO

SANTIAGO

A CORUÑA

03-10

LARACHA

ARTEIXO

A CORUÑA

17-10

CLUB PENA DA REVOLTA

AS PONTES

A CORUÑA

19-10

COSTA LUCENSE

XOVE

LUGO

23-10

REAL AEROCLUB

ROZAS

LUGO

05-11

SAN JUAN

SARRIA

LUGO

14-11

CLUB EIROAS

OURENSE

OURENSE

05-12

LARACHA

ARTEIXO

A CORUÑA

12-12

CERNADIÑAS NOVAS

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA