Calendario de Probas para a obtención da licenza de armas tipo "F" de Terceira Categoría 2014

Os tiradores federados interesados en presentarse a  proba para a obtención da “Licenza de Armas de

 

Concurso Tipo “F” “ deberán cumprir os seguintes requisitos:

a)     

Estar en posesión da Licenza  Federativa do ano en curso.

b)     

Levar federado un  mínimo de 2 meses  Inscribirse coa antelación suficiente, 10 días antes da data fixada para o examen,  na súa Delegación Provincial, establecéndose como hora de peche as 20,00 horas.

c)     

Presentar no momento da inscrición o xustificante de abono , 40,00 € e o certificado de aptitude expedido por un club que dispoña das instalacións regulamentadas para realizar os adestramentos, no caso de non dispor destas, as certificacións de aptitude tamén deberán ser asinadas  polo presidente do Club onde se realizaron as prácticas de tiro.

 

Os tiradores que xa tiveron licenza tipo “F”, cando  retornan a actividade deportiva  e unha vez dispoñan de licenza federativa, poderán  examinarse sen facer o curso de iniciación nin ter que esperar os dous meses. Deberán presentar o último permiso de armas , non podendo realizar o examen de non o ter caducado. Neste caso o interesado deberá solicitar, perante a súa intervención de armas,  a renuncia do permiso e unha vez obtida xa poderá  realizar o exame 

 

Os aspirantes a obtención da licenza de armas tipo “F” que  presentandose o examen  por primeira vez  non consigan a puntuación mínima esixida daráselles unha segunda oportunidade sin ter que aboar  as taxas do examen. Tampouco  aboarán de novo as  taxas aqueles aspirantes que inscritos na proba non puideran asistir e houberan xustificado.

 

Para a celebración da proba de obtención  da licencia de armas tipo “F” e necesario unha inscripción mínima de 6 aspirantes.

 

 

DATA

INSTALACIÓNS

LUGAR

PROVINCIA

08-02

CLUB EIROAS

OURENSE

OURENSE

07-03

REAL AEROCLUB

LUGO

LUGO

10-03

COSTA LUCENSE

XOVE

LUGO

14-03

CLUB CERNADIÑAS NOVAS

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

21-03

CLUB CABE

MONFORTE

LUGO

22-03

C.T.O. SANTIAGO

SANTIAGO

A CORUÑA

29-03

PENA DA REVOLTA

AS PONTES

A CORUÑA

26-04

ARTEIXO

ARTEIXO

A CORUÑA

26-04

CLUB EIROAS

OURENSE

OURENSE

08-05

CLUB SAN JUAN

SARRIA

LUGO

13-06

CLUB CERNADIÑAS NOVAS

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

18-06

COSTA LUCENSE

XOVE

LUGO

19-06

CLUB CABE

MONFORTE

LUGO

27-06

REAL AEROCLUB

LUGO

LUGO

07-08

SAN JUAN

SARRIA

LUGO

13-09

CLUB EIROAS

OURENSE

OURENSE

19-09

CLUB CERNADIÑAS NOVAS

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

20-09

C.T.O. SANTIAGO

SANTIAGO

A CORUÑA

27-09

ARTEIXO

ARTEIXO

A CORUÑA

09-10

CLUB CABE

MONFORTE

LUGO

13-10

COSTA LUCENSE

XOVE

LUGO

24-10

REAL AEROCLUB

LUGO

LUGO

25-10

CLUB PENA DA REVOLTA

AS PONTES

A CORUÑA

06-11

SAN JUAN

SARRIA

LUGO

15-11

CLUB EIROAS

OURENSE

OURENSE

29-11

ARTEIXO

ARTEIXO

A CORUÑA

12-12

CLUB CERNADIÑAS NOVAS

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA